Pike Challenge


Fisket sker i havet utanför Örnsköldsvik. Minimimått 80 cm och endast Catch and release.

 

 Officiella regler 2024 uppdaterad 2024-01-31  kl 09.16

 

Tider!

Lördag

06:45 mätbrädor finns på plats vid bryggan vid Saltmagasinet samt dryck och godsak samt beteskit.
07:30 Kaptensmöte
08:00 Biministart, lines in
19:00 Stopp, lines up

Sista tid för mottagen rapport är 18:59:59. Senare inkommen rapport godkänns ej även fast gäddan fångats tidigare.

20.00 denna tid skall lagen senast vara på plats i hamnområdet (innanför udden vid Fjällrävencenter).
Lagen skall snarast efter ankomst i hamnområdet lämna in sin mätbräda vid kiosken i inre hamn. 


Lag som ej ankommit hamnområdet i tid diskvalificeras.

Prisutdelning sker vid Arken trappen (kiosken), inre hamn.Poängsystem

Minimilängd för registrering är 80 cm.

Poäng ges för varje hel centimeter som påbörjats. Dvs en fisk som är 86,9 cm ger 86 poäng, en fisk som mäter 92,3 cm ger 92 poäng.

Spinn och flugfiske tävlar tillsammans, det är alltså fritt att välja och mixa metod under tävlingen.

 

Vinnarlaget beräknas på de 5 längsta gäddor de fångat under tävlingsdagen.

Bästa fiskare beräknas på fiskarens 3 längsta gäddor han/hon fångat under tävlingsdagen.

Vid eventuellt oavgjord poängställning har laget/fiskaren med den längsta gäddan placerat sig före.  Skulle längsta gäddan vara lika lång gäller näst längsta gäddan osv. Skulle det vara lika på alla så avgörs det på, det lag som fick den första godkända.

 

För att poäng skall ges skall fångstbilden tydligt visa att gäddans käke ligger mot kanten där uppe samt att det ska gå att utläsa var stjärtfenan slutar mot mätbrädan.

Gäddan skall läggas med ryggen mot den uppvikta kanten på mätbrädan.

Fångstrapport skall skickas in omedelbart efter fångst.
Gäddan skall hanteras varsamt och skyndsamt släppas tillbaka.

Spara era fångstbilder till efter prisutdelning. Lagen kan komma att behöva uppvisa fångstbilderna för domaren.


För att ett lag skall placera sig måste det ha fångat en gädda som blivit tilldelad poäng.

Deltagande fiskare/lag skall starta och avsluta i gästhamnen.

 

Tillvägagångsätt

Placera fisken på mätbrädan.

Lägg fisken så att ryggen vilar mot den uppvikta kanten.

Se till att gäddans käke ligger emot den övre kanten.

Fotografera hela fisken på mätbrädan så att längden lätt kan utläsas.
Ta även en poseringsbild med gäddan. (ej nödvändigt om gäddan är under 90cm)

Släpp tillbaka fisken i gott skick.


Rapportering

Fångsten rapporteras via Fisketavling.nu där ni följer de anvisningar som ges.
Kom ihåg att bifoga en mätbild som tydligt visar en godkänt mätt gädda.
När vi har bedömt fångstrapporten skickas ett mail med er poäng tillbaka till er. (kan ta lång tid om det är många fiskar som fångas.)

Juniorer
De tävlande som fyller 19 år i år eller är yngre räknas som juniorer och skall därför skriva in -Junior- i meddelande rutan när fisk rapporteras in.

 

Redskap

Spinn och flugfiske med artificiella beten är godkända metoder.

Tävlande får endast använda ett fiskande spö per person.

Släpfiske, trolling och ryckfiske förbjudet.

 

Tävlingsregler

Samtliga deltagare skall vara medlemmar i organisationen Sportfiskarna.

Fiske endast tillåtet i havet. Fiske ej tillåtet innanför bäck/å/älvs -mynnings uddar samt i sötvatten. 

Fiske riktat efter gädda är ej tillåtet i tävlingsområdet (Gräns Norr, i linje med Nordmaling, gräns Syd, i linje med Härnösand) för deltagare i tävlingen från och med måndag den  27:e Maj fram t.o.m tävlingsstart.

Två eller max tre personer per båt. Samtliga i båten skall vara registrerade i laget.


Fiske utom tävlingstid är förbjudet och vid överträdelse diskvalificeras laget.


Vid passage genom Bonässundets 7 knops fartbegränsningsområde råder förbud för omkörning av framförvarande team. De lag som bryter mot detta diskvalificeras. (Omkörning godkännes om framförvarande båt får haveri, eller uppenbart ej kan hålla farten). Lagen skall hålla sin plats under passagen.


Minst 75 meters avstånd till annan fiskande båt.  Tillåtet att passera fiskande båt närmare i trånga passager dock max i 5 knop.

Landstigningsförbud gäller under tävlingen.

Endast fiske från båt tillåtet.

Alla tävlande skall starta från gästhamnen.

Tävlingsområdet i havet har ingen begränsning, det är tillåtet att fiska alla på platser dit man tar sig med båt

från gästhamnen så länge där inte råder fiskeförbud eller fiskekort.


Huggkrok får ej användas, ej heller finnas ombord tävlandes båt.

Vid användning av trekrok får storleken ej överstiga 3/0. (fabrikantens märkning.)
Beten får fiskas med max 2 st krokar.
Gäddan skall läggas med ryggen mot den uppvikta kanten på mätbrädan.

Poäng ges ej två gånger om samma gädda fångas av samma lag under samma tävlingsdag.

Återutsättning skall ske snabbast möjligt. Fångst får ej förvaras i fisksump.

Ingen gädda eller annan art får behållas, all fisk skall returneras.


Lag som ej ankommer hamnområdet i tid diskvalificeras.
Lag som med säkerhet vet att de inkommer senare än 20:15 Lör är skyldiga att meddela sen ankomst och få kvittens på detta av domaren.
Lag som bryter tävlingen är skyldiga att meddela tävlingsledningen. 

Varje lag är skyldiga att i båten medta flyt-väst/plagg för samtliga ombord.

Varje lag skall följa de regler som finns på sjön gällande fartbegränsningar och övriga sjötrafikregler.Alla deltagare förväntas framföra sina båtar med gott sjömanskap och anpassa sig efter rådande väderförhållanden.

Det är förbjudet att vara drog eller alkoholpåverkad under tävlingstid. Det resulterar i diskvalificering.

Borttappad mätbräda debiteras 600 kr. 
Telnr till tävlingsledningen


Protester

Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 minuter efter avslutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är defenitiva.

 

Övrigt

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Tävlande är försäkrade genom sitt medlemskap i Sportfiskarna som i sig är ett krav för att få deltaga.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra/korrigera tävlingsregler samt övrig information innan tävlingsdagens start.

Pike Challenge anhåller sig rätten att använda deltagarnas inskickade fångstbilder för eget bruk.