Pike Challenge

arrangeras för tionde året i rad, den 26-27 Maj.

50 lag erbjuds plats i tävlingen.

Pike Challenge sträcker sig över 2 dagar med 21 timmar fiske.

 

 

 

Tidschema Pike Challenge 2017

 

Fredag 26 Maj

 

07.50 Kaptensmöte.

08.00 Anmälan/Registrering/Utdelning av mätbrädor samt fikapåse (sponsor Ica nära Docksta).

09.00 Biministart Örnsköldsviks hamn. Samtliga lag skall deltaga.

 

15.00 Pike Challenge gör uppdatering på poängställning topp 5. (lagnamn visas ej)

18.00 Pike Challenge gör uppdatering på lagen i topp 5. (poäng visas ej)

 

21.00 Fisket avslutas. Deadline för mottagande av fångstbild. De fångstbilder som inkommer efter detta klockslag (21.00) kommer ej att godkännas. Denna deadline gäller också för lag som ej lyckats sända in sina bilder via mail.

 

22.00 Tid då lagen senast skall vara tillbaka i gästhamnen, samt ha lämnat fångstprotokoll och mätbräda till tävlingscentret.

Lag som ej kommit tillbaka senast kl 22.00 kommer att tappa sina poäng från dagen.

Pga säkerhet är de som är sena skyldiga att kontakta tävlingscentret och meddela sen ankomst.

 

 

Lördag 27 Maj

 

05.30 Lagen kan hämta upp sin mätbräda och dagens fika på tävlingscentret.

06.00 Start från gästhamnen.

 

11.00 Pike Challenge gör uppdatering på poängställning topp 5. (lagnamn visas ej)

 

15.00 Fisket avslutas.Deadline för mottagande av fångstbild. De fångstbilder som inkommer efter detta klockslag (15.00) kommer ej att godkännas. Denna deadline gäller också för lag som ej lyckats sända in sina bilder via mail.

 

15.30 Tid då lagen senast skall vara tillbaka i gästhamnen, samt ha lämnat fångstprotokoll och mätbräda till tävlingscentret.

 

ca16.30 Prisutdelning

 

19.00 Middag (Buffé på Restaurang Bella )

 

 

Officiella regler

 

Poängsystem

Minimilängd för registrering är 75 cm.

Poäng ges för varje hel centimeter som påbörjats. Dvs en fisk som är 86,9 cm ger 86 poäng, en fisk som mäter 92,3 cm ger 92 poäng.

Spinn och flugfiske tävlar tillsammans, det är alltså fritt att välja och mixa metod under tävlingen.

 

Vinnarlaget beräknas på de 5 längsta gäddor de fångat under tävlingens två dagar.

Bästa fiskare beräknas på fiskarens 3 längsta gäddor han/hon fångat under tävlingens två dagar.

Vid eventuellt oavgjord poängställning har laget/fiskaren med den längsta gäddan placerat sig före. Skulle längsta gäddan vara lika lång gäller näst längsta gäddan osv.

 

Fångstbild skall skickas in omedelbart efter att gäddan släppts tillbaka. Där skall ”Team namn, fångstman/kvinnas namn och er uppskattade längd på gäddan” skrivas som rubrik i meddelandet.

För att poäng skall ges skall fångstbilden tydligt visa att gäddans käke ligger mot kanten där uppe samt att det ska gå att utläsa var stjärtfenan slutar mot mätbrädan.

Gäddan skall läggas med ryggen mot den uppvikta kanten på mätbrädan.

Fångstbilden skall dessutom vara inskickad inom följande tider. Fre 09.00-21.00 Lör 06.00-15.00 Alltså kommer fångstbilder mottagna prick 21.00 på Fredag och 15.00 på Lördag att godkännas. (Tävlingsledningens klocka gäller).

.

Viktigt! Spara era fångstbilder till efter prisutdelning. Lagen kan komma att behöva uppvisa fångstbilderna på tävlingscentret efter fiskedagarnas slut.

 

För att ett lag skall placera sig måste det ha fångat en gädda som blivit tilldelad poäng.

Deltagande fiskare/lag skall starta och avsluta i gästhamnen båda dagarna.

 

Tillvägagångsätt

Placera fisken på mätbrädan.

Lägg fisken så att ryggen vilar mot den uppvikta kanten.

Se till att gäddans käke ligger emot den övre kanten.

Fotografera hela fisken på mätbrädan så att längden lätt kan utläsas.

Släpp tillbaka fisken i gott skick.

Skicka in den tydligaste fångstbilden. Skriv ”Team namn, fångstman/kvinnas namn och er uppskattade längd på gäddan” som rubrik i meddelandet. "1Arne88" ( Arne i lag 1 har fått en gädda på 88cm) Om gäddan fångas i havet lägg till ett h på slutet och på flugfiske ett f. Exempel: "4Bengt98hf" Bengt i lag 4 har fått en 98cm gädda på flugfiske i havet.

Fyll i fångstrapporten.

 

Redskap

Spinn och flugfiske med artificiella beten är godkända metoder.

Tävlande får endast använda ett fiskande spö per person.

Släpfiske, trolling och ryckfiske förbjudet.

 

Tävlingsregler

Maximalt två personer per båt.

Fiske utom tävlingstid är förbjudet och vid överträdelse diskvalificeras laget.

Minst 25 meters avstånd till annan fiskande båt. Tillåtet att passera närmare i trånga passager.

Landstigningsförbud gäller under tävlingen.

Endast fiske från båt tillåtet.

Alla tävlande skall starta från gästhamnen.

Tävlingsområdet har ingen begränsning, det är tillåtet att fiska alla på platser dit man tar sig med båt

från gästhamnen så länge där inte råder fiskeförbud.

Huggkrok får ej användas, ej heller finnas ombord tävlandes båt.

Gäddan skall läggas med ryggen mot den uppvikta kanten på mätbrädan.

Poäng ges ej två gånger om samma gädda fångas av samma lag under samma tävlingsdag.

Återutsättning skall ske snabbast möjligt.

Ingen gädda eller annan art får behållas, all fisk skall returneras.

Varje lag är skyldiga att i båten medta flyt-väst/plagg för båda personer.

Varje lag skall följa de regler som finns på sjön gällande fartbegränsningar och övriga sjötrafik regler.

 

Det är förbjudet att vara drog eller alkoholpåverkad under tävlingstid. Det resulterar i diskvalificering.

 

Förbud att fiska 50 meter nedströms/uppströms slussen i Hörnett. Man får alltså inte fiska sitt bete inom ovanstående avstånd. Lag som bryter mot detta diskvalificeras.

 

Protester

Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avslutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är defenitiva.

 

Övrigt

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra/korrigera tävlingsregler samt övrig information innan tävlingsdagens start.

Pike Challenge anhåller sig rätten att använda deltagarnas inskickade fångstbilder för eget bruk.