Pike Challenge

arrangeras för elfte året i rad.

50 lag erbjuds plats i tävlingen. Lagen får bestå av 2 eller 3 personer.

Fisket sker i havet utanför Örnsköldsvik. Minimimått 65 cm och endast Catch and release.

 

 

Officiella regler 2018

 

Fisketider

Lördag, start 09.00 och sedan fiske till kl 20.00 då sista fångstbild tas emot. Därefter ska laget senast vara tillbaka och lämna mätbräda och fångstrapport till tävlingscentret kl 21.00.

Söndag, start 06.00 och sedan fiske till kl 15.00 då sista fångstbild tas emot. Därefter ska laget senast vara tillbaka och lämna mätbräda och fångstrapport till tävlingscentret kl 15.30.

Lag som ej lämnar in mätbräda och fångstrapport i tid diskvalificeras.

 

Poängsystem

Minimilängd för registrering är 65 cm.

Poäng ges för varje hel centimeter som påbörjats. Dvs en fisk som är 86,9 cm ger 86 poäng, en fisk som mäter 92,3 cm ger 92 poäng.

Spinn och flugfiske tävlar tillsammans, det är alltså fritt att välja och mixa metod under tävlingen.

 

Vinnarlaget beräknas på de 5 längsta gäddor de fångat under tävlingens två dagar.

Bästa fiskare beräknas på fiskarens 3 längsta gäddor han/hon fångat under tävlingens två dagar.

Vid eventuellt oavgjord poängställning har laget/fiskaren med den längsta gäddan placerat sig före. Skulle längsta gäddan vara lika lång gäller näst längsta gäddan osv.

 

Fångstbild skall skickas in omedelbart efter att gäddan släppts tillbaka. Där skall ”Team namn, fångstman/kvinnas namn och er uppskattade längd på gäddan” skrivas som rubrik i meddelandet.

För att poäng skall ges skall fångstbilden tydligt visa att gäddans käke ligger mot kanten där uppe samt att det ska gå att utläsa var stjärtfenan slutar mot mätbrädan.

Gäddan skall läggas med ryggen mot den uppvikta kanten på mätbrädan.

 

Fångstbilden skall dessutom vara inskickad inom följande tider:

Lördag tas fångstbilder emot från kl 09.00 till kl 20.00. Laget ska senast vara tillbaka och lämna mätbräda och fångstrapport till tävlingscentret kl 21.00.

Söndag tas fångstbilder emot från kl 06:00 till kl 15.00. Laget ska senast vara tillbaka och lämna mätbräda och fångstrapport till tävlingscentret kl 15:30.

 

Fångstbilder mottagna prick kl 20:00 Lör och 15:00 Sön kommer att godkännas. (Tävlingsledningens klocka gäller).

 

 

Viktigt! Spara era fångstbilder till efter prisutdelning. Lagen kan komma att behöva uppvisa fångstbilderna på tävlingscentret efter fiskedagarnas slut.

 

För att ett lag skall placera sig måste det ha fångat en gädda som blivit tilldelad poäng.

Deltagande fiskare/lag skall starta och avsluta i gästhamnen båda dagarna.

 

Tillvägagångsätt

Placera fisken på mätbrädan.

Lägg fisken så att ryggen vilar mot den uppvikta kanten.

Se till att gäddans käke ligger emot den övre kanten.

Fotografera hela fisken på mätbrädan så att längden lätt kan utläsas.

Släpp tillbaka fisken i gott skick.

Skicka in den tydligaste fångstbilden. Skriv ”Team namn, fångstman/kvinnas namn och er uppskattade längd på gäddan” som rubrik i meddelandet. "1Arne88" ( Arne i lag 1 har fått en gädda på 88cm) Om gäddan fångas på flugfiske lägg till ett f på slutet Exempel: "4Bengt98f" Bengt i lag 4 har fått en 98cm gädda på flugfiske..

Fyll i fångstrapporten.

 

Redskap

Spinn och flugfiske med artificiella beten är godkända metoder.

Tävlande får endast använda ett fiskande spö per person.

Släpfiske, trolling och ryckfiske förbjudet.

 

Tävlingsregler

Samtliga deltagare skall vara medlemmar i organisationen Sportfiskarna samt att laget (teamet) skall vara registrerat på SPL och inneha ett SPL IDnr.

Fiske endast tillåtet i havet. Fiske ej tillåtet uppströms bäck/å/älvs -mynnings uddar.

Två till tre personer per båt.

Fiske utom tävlingstid är förbjudet och vid överträdelse diskvalificeras laget.

Minst 100 meters avstånd till annan fiskande båt. Tillåtet att passera fiskande båt närmare i trånga passager dock max i 5 knop.

Landstigningsförbud gäller under tävlingen.

Endast fiske från båt tillåtet.

Alla tävlande skall starta från gästhamnen.

Tävlingsområdet i havet har ingen begränsning, det är tillåtet att fiska alla på platser dit man tar sig med båt

från gästhamnen så länge där inte råder fiskeförbud.

Huggkrok får ej användas, ej heller finnas ombord tävlandes båt.

Gäddan skall läggas med ryggen mot den uppvikta kanten på mätbrädan.

Poäng ges ej två gånger om samma gädda fångas av samma lag under samma tävlingsdag.

Återutsättning skall ske snabbast möjligt. Fångst får ej förvaras i fisksump.

Ingen gädda eller annan art får behållas, all fisk skall returneras.

Lag som ej lämnar in mätbräda och fångstrapport i tid diskvalificeras.

Varje lag är skyldiga att i båten medta flyt-väst/plagg för samtliga ombord.

Varje lag skall följa de regler som finns på sjön gällande fartbegränsningar och övriga sjötrafikregler.

Alla deltagare förväntas framföra sina båtar med gott sjömanskap och anpassa sig efter rådande väderförhållanden.

 

Det är förbjudet att vara drog eller alkoholpåverkad under tävlingstid. Det resulterar i diskvalificering.

 

 

Protester

Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 minuter efter avslutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är defenitiva.

 

Övrigt

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra/korrigera tävlingsregler samt övrig information innan tävlingsdagens start.

Pike Challenge anhåller sig rätten att använda deltagarnas inskickade fångstbilder för eget bruk.